Do czego służą tłumiki wentylacyjne?

system wentylacyjny

Żadna wentylacja mechaniczna nie może obyć się bez tłumika wentylacyjnego, którego funkcją jest wygłuszanie głośnej pracy instalacji. Na czym jednak dokładnie polega ich działanie?

 

Charakterystyka i zastosowanie tłumików hałasu w instalacjach wentylacyjnych

 

Tłumiki wentylacyjne wyłożone są od wewnątrz odpowiednio dobranym materiałem wytłumiającym – najczęściej jest to wełna mineralna lub folia aluminiowa. Skonstruowane są ze specjalnych przegród, których zadaniem jest załamywanie – i w ten sposób wyciszanie – przepływającego przez nie powietrza. Nie oznacza to jednak, że strumień powietrza zostaje zatrzymany i przestaje spełniać swoją funkcję – przestrzenie pomiędzy przegrodami są na tyle duże, by móc uzyskać efekt wyciszenia bez skutku ubocznego w postaci utraty pędu.

W zależności od rodzaju systemu, który chcemy wyciszyć, mamy do wyboru tłumiki o okrągłym oraz prostokątnym kształcie. Nie są to jednak jedyne parametry tych urządzeń – równie ważna jest ich długość, to właśnie ona przesądza bowiem o skuteczności wyciszenia. Niestety, również od niej zależy ciśnienie w instalacji – może ono zostać obniżone przy zastosowaniu zbyt długiego tłumika, co z kolei może poskutkować koniecznością kupna wydajniejszego i bardziej kosztownego wentylatora.

 

Tłumiki wentylacyjne stosowane są w dwóch określonych miejscach systemu wentylacyjnego. Są to:

  • punkt wyrzutu powietrza z centrali – zastosowanie ich jest w tym przypadku konieczne z powodu wymogu, zgodnie z którym nie wolno emitować do otoczenia hałasu o natężeniu przekraczającym 45 decybeli.

  • nawiew skierowany w stronę instalacji – powodem jest tu konieczność wstępnego wytłumienia wentylatora, dzięki czemu cała reszta hałasu zostanie wyciszona dzięki zastosowanej instalacji oraz w wyniku tzw. tłumienia własnego wytwarzanego przez samo pomieszczenie.

Wentylatory i centrale wentylacyjne stanowią dwa podstawowe źródła dźwięku w instalacjach mechanicznej wentylacji. Dlatego zabezpieczenie ich w opisany powyżej sposób ma tak duże znaczenie.